درباره ما

لذت سلامتی با میوه ی با کیفیت

وب سایت فروشگاهی اهواز میوه با هدف خدمت رسانی به مردم عزیز اهوازی

اعلام می دارد که کلیه مراتب بهداشت در این فروشگاه رعایت شده و فروشگاه بصورت دوره ای با الکل ضدعفونی می گردد.